När varningsbrevet dimper ner…

Publicerat 2011-08-31

Det blir allt vanligare att företag skickar varningsbrev med hot om stämning. Så här bör du agera om ett varningsbrev dyker ner hos dig, enligt IT24s juridikexpert Johan Sahlstrand.

Ditt företag har lanserat en produkt under nytt varumärke och investerat stort i marknadsföring. Plötsligt får du ett varningsbrev som hävdar att ditt företag begår varumärkesintrång och kräver att ni genast slutar med all användning av varumärket. Annars riskerar företaget en stämning.

Vad gör du nu?

Marknadsföring under olika varumärken har underlättats genom webben. Men det har också blivit lättare att undersöka rättighetsintrång. Ett besök på en hemsida kan räcka. 

De senaste åren har jag också sett en allt större användning av varningsbrev. Dessvärre förekommer även att varningsbrev missbrukas – trots svagt stöd för påståendena kan avsändaren lyckas påverka konkurrenten genom en hotfull ton.

Varningsbrev används vanligen vid misstanke om immaterialrättsligt intrång, inte bara för varumärken, utan även t.ex. vid upphovsrätt, mönster och patent. Syftet är att intrånget ska upphöra och att undvika en kostsam process. Dessutom kan mottagaren inte längre påstå att det fortsatta nyttjandet sker i god tro, vilket har betydelse för eventuellt skadestånd och straffrättsligt ansvar. 

Här kommer några riktlinjer för hur du bör agera:

1. Drabbas inte av panik

Att få ett varningsbrev kan vara obehagligt, särskilt om det kommer från en större konkurrent. Men det är viktigt att inte fatta förhastade beslut. Även om avsändarens påståenden verkar berättigade kanske det inte har tillräcklig substans. Du bör i vart fall överväga att förhandla fram en rätt att fortsätta använda varumärket, åtminstone under en övergångsperiod.

2. Svara alltid 

Ett varningsbrev bör alltid bemötas. Om du inte svarar kan avsändaren tro att du medger intrång eller att du är rädd för konfrontation. Då ökar risken för att avsändaren startar en domstolsprocess. Din motpart drar då på sig ytterligare kostnader, vilket minskar chansen att hitta en snabb lösning. Om du behöver ytterligare några dagar för att svara, t.ex. för att hinna rådgöra med din advokat, bör du underrätta avsändaren om detta.

3. Utvärdera kravet 

Analysera hur välgrundat avsändarens påståenden är. Vad gäller varumärken handlar det främst om med vilken rätt som nyttjandet sker och om varumärket är förväxlingsbart eller inte. Formuleringen i varningsbrevet kan ge dig en indikation på vilket resultat som avsändaren önskar uppnå. Vid s k mjuka brev kan syftet vara att lyfta en fråga om eventuellt intrång och bjuda in till dialog. Kanske kan ni hitta en lösning som innebär att ditt företag kan fortsätta använda varumärket? 

4. Lägg upp en strategi

Vid beslut om strategi finns ett antal olika faktorer att ta hänsyn till. Några av dessa är

• Vilket värde har varumärket för ditt företag respektive för din motpart? 
• Hur stor är risken att det faktiskt föreligger intrång? 
• Hur stort skadestånd kan aktualiseras?
• Vilka kostnader innebär det att byta ut varumärket?
• Har motparten finansiella muskler att driva en fullskalig process? 
• Vilka effekter får en process för ditt företags goodwill? 

Bedömningen kan bli ganska komplex. Listan är endast exempel på faktorer som kan läggas i vågskålen. Kom ihåg att ditt svar kan få betydande effekter.


Johan Sahlstrand skriver krönikor på IT24 med fokus på juridiska frågor. Han är advokat och delägare på Frank Advokatbyrå med särskild inriktning på affärsjuridisk rådgivning till klienter inom media-, it- och telekom.

“Denna krönika är av allmän och informativ karaktär. Krönikan utgör således inte en heltäckande sammanställning av de frågor som behandlas och är inte avsedd som juridisk rådgivning. Läsare som har frågor med anledning av krönikan är välkomna att kontakta någon av Franks advokater.”

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår