Frankly #4

Här kommer ett nytt nummer av Frankly med lite sommarläsning, bl.a. om Googles ansvar för sökresultat och ett nytt viktigt avgörande om revisors skadeståndsansvar. Glad sommar önskar vi på Frank.


Googles ansvar för sökresultat fastställt

EU-domstolen går emot generaladvokatens förslag till avgörande och slår fast att sökmotorleverantörer som exempelvis Google har en skyldighet att ta bort sökresultat på en persons begäran. Beslutet kommer att få stora effekter för sökmotorer i synnerhet, men även internetmarknaden i allmänhet.

Läs mer

Viktigt revisorsmål i HD

Högsta domstolen har i en nyligen meddelad dom lagt fast principer för en revisors skadeståndsansvar mot en annan skadelidande än bolaget självt på grund av brister i revision (det s.k. BDO-målet). Enligt 29 kap 1 och 2 §§ aktiebolagslagen är en revisor skadeståndsskyldig när han eller hon tillfogar en aktieägare eller någon annan skada genom överträdelse av bl.a. aktiebolagslagen.

Läs mer

Kontroversiell datalagring är inte ogiltig

Svensk lagstiftning avseende lagring och utlämnade av trafikuppgifter strider inte mot EU- eller Europarätten. Det konstaterar regeringens utredare i en färsk analys av de svenska reglerna som gjorts mot bakgrund av att EU-domstolen förklarat datalagringsdirektivet ogiltigt.

Läs mer

#4

Frank klättrar på Legal 500:s ranking

Frank fortsätter att klättra på Legal 500:s ranking i Tvistelösning, IP/Media samt IT/Telekom. I senaste utgåvan klättrade byrån totalt fyra steg och är nu rankade inom någon av de tre högsta kategorierna i Franks samtliga verksamhetsområden. En sammanställning över Franks ranking finns här.

Christer Danielsson ny ordförande för SAA

Frank-medarbetaren Christer Danielsson har valts till ny ordförande för Swedish Arbitration Association. SAA är en sammanslutning för svenska och utländska jurister som är verksamma på det skiljedomsrättsliga området. Christer efterträder Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling.

Sommarpraktikanter

Under några veckor i sommar förstärks Franks personalstyrka av två medarbetare, Arvid Axelryd och Jonathan Rosén. De är i vanliga fall båda juridikstudenter vid Uppsala respektive Stockholms universitet.

Kontakta oss

Har du synpunkter eller kommentarer på nyhetsbrevet? Eller vill du komma i kontakt med oss av annan anledning? Besök vår hemsida för mer information.

 

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår