Frankly #9

Frankly är tillbaka med ett nytt nummer efter sommaren. I detta nummer kan du bland annat läsa om Privacy Shield-överenskommelsen mellan EU och USA som ska täppa till hålrummet efter Safe Harbour, vilka åtgärder som företaget kan behöva vidta på grund av EU:s nya dataskyddsförordning och en reflektion kring ny HD-praxis rörande bland annat friskrivningsklausuler och köparens undersökningsplikt. Trevlig läsning!


Dataskyddsförordningen antagen

Den nya Dataskyddsförordningen är nu antagen. Den nya förordningen kommer att träda i kraft i maj 2018, men redan nu bör företag och myndigheter se över sina rutiner och datasystem för hanteringen av personuppgifter.

Läs mer

Nytt EU-direktiv om skydd för företagshemligheter

I juni i år antogs ett nytt EU-direktiv om skydd för företagshemligheter. Direktivet innehåller en ny definition av företagshemligheter och en gemensam reglering för vilka åtgärder som ska finnas tillgängliga i en medlemsstat när företagshemligheter eller know-how olovligen anskaffas, utnyttjas eller röjs.

Läs mer

Håller den gängse avtalsstrukturen vid en företagsöverlåtelse?

Innebär ny praxis från Högsta domstolen (NJA 2016 s. 237) att den gängse avtalsstrukturen vid en företagsöverlåtelse inte har den innebörd som parterna förväntar sig?

Läs mer

Skiljemannarättsliga nyheter

Sverige är, och har historiskt varit, ett av de ledande sätena för internationella skiljeförfaranden. En bidragande orsak till detta är Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) som har utvecklats till ett av de ledande tvistlösningsorganen i världen. År 2015 administrerade SCC 181 mål av vilka 57 % var internationella förfaranden.

Läs mer

Privacy Shield ersätter Safe Harbour

Efter att EU-domstolen i höstas underkände Safe Harbour-systemet har det rått osäkerhet kring hur USA ska kunna garantera en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter som överförs från EU. Den 7 juli beslutade dock Kommissionen att godkänna den nya EU-US Privacy Shield-överenskommelsen, som precis som Safe Harbour bygger på s.k. självcertifiering.

Läs mer

#9

Frank firar 10 år!

1 september var det 10 år sedan Frank grundades.

– När Frank startades 2006 fanns det inte så många botiquebyråer på den svenska marknaden, säger managing partner Mattias Erdös. Frank är idag en etablerad byrå inom tvistelösning och IP, media och teknologi vilket visar att hårt arbete och fokus på en modern företagskultur lönar sig. Vi ser fram mot att fortsätta utveckla verksamheten!

Ny medarbetare

Frank har rekryterat en ny advokat som började 1 augusti. Karl Guterstam är utbildad på Stockholms universitet samt Queen Mary i London och har tidigare arbetat i över åtta år med tvistelösning på Mannheimer Swartling.

Nya patent- och marknadsdomstolar

Den 1 september inrättades den nya Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt. I princip landets samtliga immaterialrättsliga, marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga mål kommer nu att handläggas i de nya domstolarna. Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten kommer att upphöra i och med förändringen. Syftet med den nya ordningen är att uppnå en effektivare handläggning med högre kvalitet av immaterialrättsliga, marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga mål.

Kontakta oss

Har du synpunkter eller kommentarer på nyhetsbrevet? Eller vill du komma i kontakt med oss av annan anledning? Besök vår hemsida för mer information.

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår