Ingen upphovsrätt till sportsändning

I domen i det s.k. C More-målet kom Högsta domstolen fram till att två tv-sändningar av hockeymatcher inte var upphovsrättsligt skyddade. Domen meddelades efter att EU-domstolen lämnat förhandsbesked.

Högsta domstolen har nu meddelat dom i det s.k. C More-målet som vi har skrivit om tidigare i Frankly, där en man åtalats för brott mot upphovsrättslagen sedan han på sin hemsida länkat till två sändningar av hockeymatcher som sänts via webb-tv (som en s.k. pay per view-tjänst). Rättigheterna till sändningarna tillhörde C More Entertainment, som krävde mannen på skadestånd för intrång i bolagets upphovsrätt till sändningarna. Högsta domstolen avgjorde målet den 30 december 2015, efter att EU-domstolen lämnat förhandsavgörande.

Innan EU-domstolen hade lämnat sitt förhandsavgörande i C More-målet, meddelade EU-domstolen dom i det s.k. Svensson-målet. EU-domstolen fann i det målet att länkning till ett verk som finns på en annan webbsida som utgångspunkt inte utgör överföring till allmänheten i upphovsrättsrättslig mening. Sådan länkning utgör därmed inte upphovsrättsintrång. Om länkningen gör det möjligt att kringgå begränsningar som ställts upp för att endast abonnenter ska ges tillgång till verket, utgör länkningen emellertid en överföring till allmänheten i upphovsrättslig mening. Sådan länkning förutsätter rättighetshavarens medgivande för att inte utgöra ett upphovsrättsintrång.

I det förhandsbesked som lämnades i C More-målet slog EU-domstolen fast att det inte finns något EU-rättsligt hinder mot att innehavare av s.k. närstående rättigheter ges ensamrätt till överföring till allmänheten av direktsändningar på internet (även om det inte uttryckligen framgår av Infosocdirektivet).

I domskälen konstaterade Högsta domstolen att den åtalade mannens länkning på hemsidan utgjorde överföring till allmänheten i upphovsrättslig mening, eftersom sändningarna på C Mores hemsida hade begränsats med en s.k. betalvägg för att endast betalande användare skulle få tillgång till sändningarna.

När det gäller frågan om de aktuella sändningarna varit upphovsrättsligt skyddade uttalade Högsta domstolen att det för att sportsändningar ska vara upphovsrättsligt skyddade krävs att innehållet i sändningen går utöver vad som är givet utifrån förutsättningarna för matchen eller tävlingen så att det kan betecknas som resultatet av ett eget intellektuellt skapande. Majoriteten i Högsta domstolen kom fram till att kommentatorernas, bildproducenternas och kameramännens arbete i de två aktuella sändningarna huvudsakligen styrts av händelserna i hockeymatchen och att sändningarna därför inte hade något upphovsrättsligt skydd. Två justitieråd tyckte emellertid tvärtom.

När det gäller reprissekvenserna, som inte var föremål för Högsta domstolens prövning, dömdes mannen för upphovsrättsintrång i enlighet med hovrättens bedömning.

 

Tillbaka till Frankly #8

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår