Högsta domstolens tolkning av konkurrensklausul kritiseras

I en uppmärksammad dom från november förra året kom Högsta domstolen fram till att en konkurrensklausul i ett partneravtal skulle gälla, trots att partneravtalet hade upphört. Domen har kritiserats i den efterföljande juridiska debatten för att medföra oförutsebara konsekvenser för avtalsskrivande parter.

Målet rörde en tidigare delägare på en revisionsbyrå, vars partneravtal innehöll en konkurrensklausul som innebar skadeståndsskyldighet för delägare som slutade på byrån och tog med klienter till en ny arbetsplats. Partneravtalet sades upp till upphörande i enlighet med avtalsvillkoren. Samtliga utom en delägare skrev under det nya partneravtalet. Den delägaren lämnade sedermera revisionsbyrån och tog då med sig klienter till sin nya arbetsplats. På grund av detta krävde revisionsbyrån delägaren på skadestånd i enlighet med konkurrensklausulen.

Trots att partneravtalet löpt ut kom Högsta domstolen fram till att delägaren var skadeståndsskyldig i enlighet med konkurrensklausulen. Högsta domstolen konstaterade att den aktuella situationen inte var reglerad enligt avtalets ordalydelse. Vid tolkningen av klausulen beaktade Högsta domstolen bland annat att den aktuella klausulen inte skulle fylla någon rimlig funktion om den inte fick verkan efter avtalets upphörande. Högsta domstolen tillerkände därför klausulen sådan verkan.

I kölvattnet av domen har den juridiska debatten präglats av viss kritik mot Högsta domstolens dom. Kritiken har handlat om att Högsta domstolen ägnat sig åt avtalsskapande tolkning och att domen riskerar att medför en bristande förutsebarhet för avtalsparter som önskar utvärdera effekterna av ingångna avtal. Även om den kritik som har riktats mot domen är förståelig, kan det ändå ifrågasättas vilka effekter domen kommer att få i andra situationer än i den nu aktuella.

Tillbaka till Frankly #8

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår