Skivkontrakt omfattar inte Spotify och iTunes

Solna tingsrätt tillämpar i en färsk dom den s.k. specifikationsprincipen i ett mål där ett skivbolag lagt ut låtar till försäljning på iTunes och Spotify. Tingsrätten kommer i domen fram till att avtalet inte gett skivbolaget rätt att utnyttja låtarna digitalt.

Specifikationsprincipen och specialitetsgrundsatsen är tolkningsprinciper som är speciella för upphovsrättsliga avtal och innebär kortfattat att licens- och överlåtelseavtal ska tolkas restriktivt till upphovsmannens förmån och att inget mer än vad som uttryckligen framgår av avtalet ska anses övergå till förvärvaren. Till skillnad från i Danmark och Norge är tolkningsprinciperna inte lagstadgade i svensk rätt, utan ses som allmänna upphovsrättsliga tolkningsprinciper. Det har föreslagits att tolkningsprinciperna ska införas i den nya upphovsrättslagen, som är under beredning i Regeringskansliet.

I målet i Solna tingsrätt hade skivbolaget tecknat ett avtal om inspelningarna till vissa låtar med bland annat punkgruppen KSMB. Skivbolaget ansåg att parternas avsikt vid avtalets ingående var att bolaget skulle ges en obegränsad förfoganderätt över inspelningarna av gruppernas låtar. Att avtalet saknade tidsmässig eller geografisk begränsning pekade åt det hållet, menade bolaget.

Tingsrätten konstaterar att det 1981, då avtalet ingicks, inte var möjligt för parterna att förutse on-demand-tjänster som iTunes och Spotify. Med hjälp av de upphovsrättsliga tolkningsprinciperna kommer tingsrätten fram till att avtalet inte har omfattat den digitala användningen av låtarna. Skivbolaget förbjuds därför vid vite att fortsätta med den digitala användningen.

Skivbolaget har överklagat domen till Svea hovrätt. Om domen står fast i hovrätten kan det få stora konsekvenser för avtalen mellan artister och skivbolag.

Domen visar vikten av att vara så specifik som möjligt när man förvärvar rättigheter till upphovsrättsliga verk. Även om inte totala eller generella överlåtelser är ogiltiga i sig, föreligger en presumtion mot en total överlåtelse om avtalet är oklart i fråga om vad som ska omfattas av överlåtelsen.

Tillbaka till Frankly #7

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår