EU planerar lagändringar för digital marknad i EU

Den 6 maj publicerade Kommissionen sin strategi för att skapa en enda digital marknad inom EU. Strategin innehåller flera planerade lagförslag inom bland annat upphovsrätt, online-handel och dataskydd som kan få stor betydelse för aktörer på den digitala marknaden.

Bland annat har Kommissionen föreslagit lagändringar som ska modernisera upphovsrättslagstiftningen och säkra gränsöverskridande tillgång till lovligt köpta online-tjänster och klargöra reglerna för mellanhänders hantering av upphovsrättsskyddat material.

Kommissionen har även lovat att se över behovet att utöka satellit- och kabeldirektivets tillämpningsområde till att även omfatta online-sändningar och vidta åtgärder för att komma tillrätta med s.k. geo-blocking (åtgärder för att begränsa sändningar till vissa länder) genom ändringar i e-handelsdirektivet och inom konkurrensrätten. Även en översyn av direktivet om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster utlovas.

Arbetet med strategidokumentet är fortfarande pågående och de närmare effekterna av strategin kommer stå klart först i början av 2016 då Kommissionen har presenterat de konkreta lagförslagen.

Tillbaka till Frankly #7

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår