EU förhandlar om dataskyddsreformer

Som vi tidigare skrivit om här i Frankly pågår arbetet inom EU med den nya dataskyddsförordningen. Nu har trepartsförhandlingar inletts efter att Rådet till slut har kommit med sin gemensamma ståndpunkt om förslaget.

Innan årets sommaruppehåll i Bryssel enades Rådet den 15 juni om en gemensam ståndpunkt angående förslaget till den nya dataskyddsförordningen. Den 24 juni inleddes trepartsförhandlingarna mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Rådet, som nu har återupptagits efter sommaruppehållet.

Målet är att diskussionerna ska vara klara i slutet av året och att de nya reglerna ska börja gälla år 2018. För svenskt vidkommande innebär det att personuppgiftslagen då upphör att gälla och ersätts av Dataskyddsförordningen, som kommer att gälla direkt som lag i Sverige.

Rådets ståndpunkt innehåller vissa förändringar gentemot det liggande förslaget. Rådet föreslår bland annat att samtycke ska kunna inhämtas på ett lättare sätt och att kraven på ett företag (som först samlat in personuppgifter) att på den enskildes begäran se till att uppgifterna raderas hos andra företag ska mjukas upp.

Rådet har även ändringsförslag om åtgärder för en säker överföring av personuppgifter till länder och organisationer utanför EU. Just denna fråga stod i centrum i EU-domstolens dom från den 6 oktober där domstolen fann att den så kallade safe harbor-överenskommelsen inte säkerställer ett tillräckligt skydd för överförda personuppgifter från EU-länder till USA, se artikel om domen här.

Tillbaka till Frankly #7

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår