Skyddet för den personliga integriteten högaktuellt

Frågor om skyddet för den personliga integriteten är högaktuella. Inom EU pågår arbetet med den nya dataskyddsförordningen och nyligen lämnade en juriststudent in en stämning mot Facebook med skadeståndskrav för påstådda brott mot EU:s integritetslagstiftning.

Som vi tidigare rapporterat i Frankly pågår arbetet med den nya dataskyddsförordningen i EU. Parallellt pågår även en översyn av det s.k. e-dataskyddsdirektivet. Dataskyddsförordningen förhandlas för närvarande i Rådet och i mars 2015 nåddes en överenskommelse avseende förslaget om den s.k. ”one-stop-shop” -mekanismen.

”One-stop-shop” -mekanismen innebär i korthet att tillsynsmyndigheterna i de olika medlemsstaterna ska samarbeta och fatta gemensamma beslut i viktiga gränsöverskridande frågor. Det innebär bl.a. att ett företag med verksamhet i flera länder ska kunna vända sig till endast en av medlemsländernas tillsynsmyndigheter med frågor som berör hela koncernen. Motsvarande möjlighet ska även finnas för privatpersoner – att kunna vända sig till ansvarig myndighet i sitt hemland och att tillsynsmyndigheterna inom EU fattar ett gemensamt beslut i frågan. Förslaget har kritiserats bl.a. för att vissa medlemsländer är allt för företagsvänliga. I vilken utsträckning samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna ska ske återstår att se. Något bindande beslut har ännu inte fattats utan det rör sig endast om en tillfällig partiell överenskommelse. Dataskyddsförordningen i sin helhet förväntas träda i kraft tidigast under 2016.

Det är inte bara på lagstiftningsnivå som frågan angående skyddet för den personliga integriteten är aktuellt. Nyligen lämnade en 28-årig juriststudent in en grupptalan tillsammans med 25 000 Facebook-användare mot Facebook. I stämningsansökan påstås bl.a. att Facebook samlar in för mycket information om sina användare, bevarar informationen för länge samt använder informationen på ett sätt som strider mot europeiska integritetsskyddslagar och utgör massövervakning. Yrkat skadestånd uppgår till 500 euro per person och ytterligare 55 000 användare har registrerat sig för att ansluta sig till talan. Stämningen lämnades in till en domstol i Wien. Domstolen ska nu ta ställning till huruvida de har behörighet att pröva talan.

Även i svenska instanser är skyddet för den personliga integriteten högaktuellt då Datainspektionen har inlett en granskning av Google. Vi har tidigare i Frankly rapporterat om EU-domstolens dom mot Google innebärande att sökmotorleverantörer kan vara skyldiga att ta bort sökresultat på en persons begäran, den s.k. ”rätten att bli glömd”. Datainspektionen ska nu granska hur Google hanterar denna rätt.

Tillbaka till Frankly #6

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår