Lösöreköpskommittén föreslår att skrota traditionsprincipen

Sedan länge gäller traditionsprincipen i svensk rätt. Den innebär att en köpare av lösöre får skydd mot säljarens borgenärer först när varan överlämnats till köparen. Frågan om en övergång till en avtalsprincip, d.v.s. en ordning där en köpare får skydd mot säljarens borgenärer redan genom köpeavtalet har varit aktuell under lång tid. I mars i år presenterades betänkandet ”Lösöreköp och registerpant” som föreslår en övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen.

Under våren 2013 beslutade regeringen att tillsätta en kommitté som skulle ta ställning till om det fanns långsiktiga och påtagliga samhällsekonomiska fördelar med att införa en avtalsprincip vid köp av lösöre, d.v.s. av lösa ting som exempelvis bilar, båtar och kläder. Om kommittén rekommenderade en sådan reform skulle de även presentera de förslag som behövdes för att genomföra reformen. Kommittén, som antog namnet Lösöreköpskommittén, överlämnade sitt betänkande ”Lösöreköp och registerpant” i början av mars i år till regeringen.

I betänkandet uttalar kommittén att den nuvarande ordningen enligt deras bedömning försvårar handeln med lösöre. Lösöre som lämnats kvar hos säljaren måste registreras i enlighet med lösöreköpslagen för att skyddas, vilket anses krångligt och otidsenligt. Det noteras även att den möjligheten i princip aldrig utnyttjas i praktiken. Traditionsprincipen anses även vålla problem och tvister. Kunskapen hos allmänheten om traditionsprincipen bedöms som förhållandevis låg. Därtill menar kommittén att det för många måste framstå som svårbegripligt att man kan förlora ett köpt lösöre som man lämnat kvar hos säljaren.

Kommittén bedömer också att traditionsprincipen utgör en konkurrensnackdel för svenska exportföretag, då många andra jämförbara länder tillämpar en avtalsprincip. Det betonas att Sverige är ett exportberoende land där mycket av det som exporteras är just lösöre i form av verkstadsprodukter och råvaror. Ett stärkt skydd för köpare genom avtalsprincipen kommer enligt kommittén minska transaktionskostnader, underlätta tillverkningsavtal samt leda till att komplicerade avtalslösningar undviks.

Mot bakgrund av ovanstående anser Lösöreköpskommittén att det finns långsiktiga och påtagliga samhällsekonomiska fördelar med att gå över till en avtalsprincip. Reformen föreslås ske genom införande av en lag om rätt till köpt lösöre.

Regeringen har skickat ut kommitténs betänkande på remiss. Sista svarsdag för remissinstanserna är den 26 juni 2015.

Tillbaka till Frankly #6

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår