Jurisdiktion vid upphovsrättsintrång på Internet

Dom från EU-domstolen förstärker rättighetsinnehavares ställning vid intrång i upphovsrätten på en webbplats. Genom domen, från januari i år, har EU-domstolen fastslagit vid vilka EU-länders domstolar som rättighetsinnehavaren vid ett sådant intrång kan väcka talan för att tillvarata sin rätt.

När upphovsrättsligt skyddat material, inklusive material skyddat som till upphovsrätten närstående rättigheter, publiceras på en webbplats är materialet som utgångspunkt direkt tillgängligt i de flesta länder. När sådant material olovligen publiceras på Internet uppkommer därför frågan i vilket/vilka länder som rättighetsinnehavaren kan väcka talan vid domstol för att tillvarata sin rätt.

Bakgrunden till domen var att en österrikisk arkitekt, vid en kongress som arrangerats av ett tyskt bolag, hade visat upp ett antal fotografier av byggnadsverk som han hade ritat. Efter kongressen publicerade bolaget fotografierna på sin hemsida med toppdomänen .de. Fotografierna var tagna av en arkitekturfotograf med hemvist i Wien i Österrike. Fotografen hade endast gett arkitekten tillstånd till att visa upp fotografierna men inte gett bolaget tillstånd till publicering på webbplatsen. Efter publiceringen valde fotografen att väcka en skadeståndstalan mot bolaget vid domstol i Wien. Bolaget invände att domstolen inte var behörig att pröva skadeståndstalan. Den lokala domstolen hänsköt behörighetsfrågan till EU-domstolen.

Huvudregeln inom EU-rätten är att en talan ska väckas i den medlemsstat där svaranden har sin hemvist. Därutöver kan en talan avseende skadestånd utanför avtalsförhållanden väckas vid domstolen i den ort där skadan inträffade.

Inledningsvis konstaterar EU-domstolen att den senare regeln grundas på att det finns en särskilt nära anknytning mellan tvisten och domstolen i den ort där skadan inträffade, vilket motiverar att den domstolen kan pröva tvisten. Därefter fastslår EU-domstolen att vid intrång, i upphovsrätten och till dess närstående rättigheter, genom publicering på en webbplats anses (eventuell) skada ha uppkommit i en medlemsstat som webbplatsen är tillgänglig ifrån. Detta förutsätter emellertid att det publicerade materialet är skyddat i den aktuella medlemsstaten.

Då webbplatsen var tillgänglig från, och fotografierna var skyddade i Österrike anser EU-domstolen att (den påstådda) skadan ska anses ha uppkommit i Österrike. Domstolen fastslår i samband härmed att det är irrelevant att den aktuella webbplatsen inte riktade sig till Österrike, utan att det är tillräckligt att webbplatsen var tillgänglig därifrån. Avslutningsvis konstaterar EU-domstolen att österrikisk domstol endast är behörig att pröva skadan i den utsträckning den uppkommit i Österrike.

Genom domen ges en rättighetsinnehavare möjlighet att bevaka sin upphovsrätt och till upphovsrätten närstående rättigheter i sin hemstat om webbplatsen är tillgänglig därifrån. Domen förstärker alltså rättighetsinnehavarens skydd vid intrång på en webbplats.

Tillbaka till Frankly #6

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår