EU-domstolen ger besked i C More-målet

Det föreligger inget hinder mot att i nationell lagstiftning föreskriva en mer omfattande ensamrätt för radio- och TV-företags utsändningar än vad som anges i infosoc-direktivet. Det konstaterar EU-domstolen i sitt avgörande i det s.k. C More-målet som meddelades den 26 mars i år.

 Som vi tidigare rapporterat om i Frankly har Högsta domstolen i C More-målet vänt sig till EU-domstolen för att få klargörande i ett antal frågor, främst beträffande förhållandet mellan länkning och upphovsrätt. Mot bakgrund av EU-domstolens tidigare avgörande i det s.k. Retriever-målet återkallade dock Högsta domstolen de flesta av sina tolkningsfrågor. Den kvarvarande frågan rörde medlemsstaternas rätt att föreskriva en mer omfattande ensamrätt för närstående rättigheter genom att låta begreppet överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än vad som anges i infosoc-direktivet.

EU-domstolen tolkar Högsta domstolens fråga på så sätt att man önskade klarhet huruvida det föreligger något hinder mot att i nationell rätt utvidga ensamrätten för radio- och TV-företags utsändningar till att även omfatta överföringar till allmänheten av direktsändningar på internet av idrottsevenemang. Till skillnad från bestämmelsen i infosoc-direktivet är skyddet enligt den svenska upphovsrättslagen inte begränsat till att endast omfatta tillgängliggörande på begäran. Domstolen konstaterar att direktivet endast innebär en partiell harmonisering av medlemsstaternas lagsstiftningar och att det därmed inte syftar till att avlägsna eller förebygga skillnader som inte har någon negativ effekt på den inre marknadens funktion. I enlighet därmed konstaterar EU-domstolen att det inte föreligger något hinder mot att föreskriva en mer omfattande ensamrätt så länge en sådan utvidgning inte påverkar skyddet för upphovsrätten.

Tillbaka till Frankly #6

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår