Frankly #6

Välkomna till ett nytt nummer av vårt nyhetsbrev Frankly. Den här gången skriver vi bland annat om hur oförutsedda påföljder kan undvikas i en avtalsrelation och vilka domstolar som är behöriga vid upphovsrättsintrång på Internet. Trevlig sommar önskar vi på Frank.


Jurisdiktion vid upphovsrättsintrång på Internet

Dom från EU-domstolen förstärker rättighetsinnehavares ställning vid intrång i upphovsrätten på en webbplats. Genom domen, från januari i år, har EU-domstolen fastslagit vid vilka EU-länders domstolar som rättighetsinnehavaren vid ett sådant intrång kan väcka talan för att tillvarata sin rätt.

Läs mer

Undvik oförutsedda påföljder

Högsta domstolen har i ett färskt avgörande (NJA 2014 s. 960) klargjort förhållandet mellan avtalade påföljder och påföljder enligt dispositiv rätt.

Läs mer

EU-domstolen ger besked i C More-målet

Det föreligger inget hinder mot att i nationell lagstiftning föreskriva en mer omfattande ensamrätt för radio- och TV-företags utsändningar än vad som anges i infosoc-direktivet. Det konstaterar EU-domstolen i sitt avgörande i det s.k. C More-målet som meddelades den 26 mars i år.

Läs mer

Skyddet för den personliga integriteten högaktuellt

Frågor om skyddet för den personliga integriteten är högaktuella. Inom EU pågår arbetet med den nya dataskyddsförordningen och nyligen lämnade en juriststudent in en stämning mot Facebook med skadeståndskrav för påstådda brott mot EU:s integritetslagstiftning.

Läs mer

Lösöreköpskommittén föreslår att skrota traditionsprincipen

Sedan länge gäller traditionsprincipen i svensk rätt. Den innebär att en köpare av lösöre får skydd mot säljarens borgenärer först när varan överlämnats till köparen. Frågan om en övergång till en avtalsprincip, d.v.s. en ordning där en köpare får skydd mot säljarens borgenärer redan genom köpeavtalet har varit aktuell under lång tid. I mars i år presenterades betänkandet ”Lösöreköp och registerpant” som föreslår en övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen.

Läs mer

#6

Frank högt rankad av prestigefulla institut

Chambers och Legal 500 har nyligen släppt sina prestigefulla rankingar av advokatbyråer för 2015. Glädjande för oss på Frank är att vi återigen har blivit högt rankade inom byråns specialistområden: Tvistelösning och Media, IT & Telekom.

Kontakta oss

Har du synpunkter eller kommentarer på nyhetsbrevet? Eller vill du komma i kontakt med oss av annan anledning? Besök vår hemsida för mer information.

 

 

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår