E-dataskyddsdirektivet ska ses över

Den 1 november i år tillträdde den nya Europeiska kommissionen med Jean-Claude Juncker som ordförande, och han flaggar nu för en översyn av det s k e-dataskyddsdirektivet.

Vi har i tidigare nummer av Frankly rapporterat om förslaget till den nya dataskyddsförordningen (som alltjämt förhandlas). Förslaget har fått stor uppmärksamhet då det innebär stora förändringar vad gäller såväl myndigheters som bolags hantering av data, vilket bland annat lett till en omfattande lobbyingverksamhet mot förslaget.

Förslagets syfte är att stärka medborgarnas kontroll över sin egen data och samtidigt göra det enklare för företag att agera på den gemensamma marknaden. Som ett ytterligare led i arbetet med att effektivisera skyddet av personuppgifter har nu kommissionären för den digitala ekonomin och samhället Günther Oettinger ombetts att se över EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation (det s k e-dataskyddsdirektivet). Detta direktiv kompletterar och preciserar dataskyddsdirektivet, som nu alltså är tänkt att ersättas av dataskyddsförordningen.

E-dataskyddsdirektivet syftar bl a till att säkerställa att principerna om rätten till integritet enligt dataskyddsdirektivet säkerställs inom sektorn för elektronisk kommunikation. E-dataskyddsdirektivet har ändrats två gånger, senast 2009 då nya regler om cookies infördes och som har införlivats i svensk rätt genom lagen om elektronisk kommunikation.

Med hänsyn till e-dataskyddsdirektivets nära koppling till den nya dataskyddsförordningen kommer arbetet med översynen att påbörjas först efter det att den nya förordningen är på plats. Hittills har de olika medlemsländerna löst frågan om cookies på olika sätt, en intressant fråga blir om man nu försöker hitta en mer enhetlig lösning.

Tillbaka till Frankly #5

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår