Frankly #5

Tiden går fort och snart är det jul, igen. I årets sista nummer kan du bland annat läsa om en ny datalagringsdom från Förvaltningsrätten och att Högsta domstolen i en dom skapat en ny fullmaktsregel för personer i chefsställning. God jul och gott nytt år önskar vi på Frank.


Datalagringsdom från Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten i Stockholm har kommit fram till att regleringen i lagen om elektronisk kommunikation angående internetleverantörers skyldighet att lagra trafikuppgifter varken står i strid med grundlag, EU-lagstiftning eller Europakonventionen.

Reglerna i lagen om elektronisk kommunikation om lagring av trafikuppgifter är en implementering av det s.k. datalagringsdirektivet. EU-domstolen ogiltigförklarade i april i år datalagringsdirektivet. Beslutet motiverades med att åtgärderna enligt direktivet utgjorde allvarliga inskränkningar i den grundläggande rätten till respekt för privatlivet och skyddet för personuppgifter – utan att vara tillräckligt noggrant reglerade för att säkerställa att inskränkningarna begränsades till vad som var strängt nödvändigt.

Läs mer

Viktigt prejudikat om fullmakt

Högsta domstolen har i en dom den 10 oktober 2014 skapat en ny fullmaktsregel för personer i chefsställning. Den rubrik som fallet kommer att få i Nytt Juridiskt Arkiv sammanfattar väl prejudikatet:

”En person i chefsställning för en väl avgränsad och självständig verksamhetsdel är i regel behörig att företa sådana rättshandlingar som normalt vidtas i och för verksamhetsgrenens vardagliga fortgång, om chefspositionen av företagsledningen har tydliggjorts utåt.”

Läs mer

Fel av SJ att använda riktiga personuppgifter vid test av IT-system

Datainspektionen tog emot ett klagomål där det gjordes gällande att SJ använt riktiga personuppgifter vid test av deras IT-system. Behandlingen innebar att det felaktigt hade tagits en kreditupplysning på en privatperson och att denne vid ett antal tillfällen fått biljetter och fakturor skickade till sig. SJ förklarade att detta bland annat berodde på att registreringar av misstag gjorts i produktionsmiljö istället för i testmiljön.

Läs mer

E-dataskyddsdirektivet ska ses över

Den 1 november i år tillträdde den nya Europeiska kommissionen med Jean-Claude Juncker som ordförande, och han flaggar nu för en översyn av det s k e-dataskyddsdirektivet.

Vi har i tidigare nummer av Frankly rapporterat om förslaget till den nya dataskyddsförordningen (som alltjämt förhandlas). Förslaget har fått stor uppmärksamhet då det innebär stora förändringar vad gäller såväl myndigheters som bolags hantering av data, vilket bland annat lett till en omfattande lobbyingverksamhet mot förslaget.

Läs mer

#5

Frank lanserar ny hemsida

I början av oktober lanserade vi vår nya hemsida.

Elin Awerstedt ny delägare på Frank

Elin Awerstedt, tidigare på Grönberg Advokatbyrå, gick i början av november in som delägare på Frank. Elin har varit verksam vid advokatbyråer i Stockholm de senaste tio åren och har tvistelösning som specialistområde, med särskilt fokus på skadestånds- och försäkringsrättsliga tvister jämte professionsansvar.

Ny biträdande jurist

Frank har även rekryterat en ny biträdande jurist under hösten. Oskar Foborg är utbildad vid Uppsala universitet och har fullgjort sin tingstjänstgöring vid Linköpings respektive Uppsala tingsrätt.

Kontakta oss

Har du synpunkter eller kommentarer på nyhetsbrevet? Eller vill du komma i kontakt med oss av annan anledning? Besök vår hemsida för mer information.

 

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår