EU-domstolen ger besked om länkning

Rättsläget rörande länkning har länge varit oklart. I ett färskt avgörande från EU-domstolen klargörs huruvida viss form av länkning innebär ett upphovsrättsligt förfogande som faller in under ensamrätten.

Företaget Retriever tillhandahöll på en webbsida länkar till upphovsrättsligt skyddade artiklar publicerade på Göteborgs-Postens webbsida. De fyra journalisterna som skrivit artiklarna stämde Retriever och menade att bolaget gjorde intrång i deras ensamrätt. Tingsrätten ansåg inte att länkningen utgjorde intrång. Domen överklagades och Svea hovrätt vände sig till EU-domstolen för att få klarhet i om begreppet överföring till allmänheten, enligt artikel 3.1. i det s.k. Infosoc-direktivet, innefattar att annan än upphovsrättsinnehavaren länkar till ett verk på sin webbsida och vilka faktorer som påverkar denna bedömning.

EU-domstolen konstaterar i sitt avgörande att begreppet överföring ska ges en vidsträckt innebörd och slår fast att det innefattar att på en webbsida tillhandahålla länkar till skyddade verk som publicerats på en annan webbsida. För att det ska röra sig om en överföring till allmänheten krävs vidare att överföringen riktar sig till en ny publik, dvs. en publik som upphovsmännen inte beaktade när de själva la ut eller lämnade tillstånd till någon annan att lägga ut de skyddade verken. Den publik som den ursprungliga överföringen riktade sig till utgörs av Göteborgs-Postens samtliga potentiella besökare. Eftersom tillgången till artiklarna inte var begränsad på något sätt, genom att de t.ex. låg bakom en säkerhetsspärr eller att det rörde sig om en betaltjänst, kunde samtliga internetanvändare få fri tillgång till artiklarna. Därmed var överföringen via länkarna på Retrievers webbsida inte riktad till en ny publik. Avgörande för huruvida det är att anse som överföring till allmänheten är alltså om åtkomsten till det upphovsrättsligt skyddade verket på den ursprungliga webbsidan är begränsad på något sätt.

EU-domstolen konstaterar vidare att bedömningen inte påverkas av om länken visas på ett sådant sätt att användaren upplever att denne förflyttas till en annan webbsida eller stannar kvar på den webbsida där länken finns. Svea hovrätt bad även EU-domstolen klargöra huruvida medlemsstater har rätt att föreskriva ett mer omfattande skydd för upphovsmännen än vad som anges artikel i 3.1 i Infosoc-direktivet. EU-domstolen konstaterar att det inte är tillåtet eftersom det skulle leda till rättsliga skillnader och därmed osäkerhet för tredje part.

Tillbaka till Frankly #3

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår