Frankly #3

Välkomna, nya som gamla läsare, till Frankly! I detta nummer behandlar artiklarna bland annat ett nytt avgörande från EU-domstolen om att internetleverantörer kan tvingas blockera sina kunders tillgång till webbplatser samt en färsk HD-dom gällande aktiebolagsrättsliga principer.


Internetleverantörer kan tvingas blockera webbplatser

EU-domstolen meddelade i förra veckan att internetleverantörer kan föreläggas att blockera sina kunders tillgång till webbplatser som gör intrång i upphovsrätten. Hur blockering ska ske överlämnas till internetleverantörerna. Två företag, ett tyskt och ett österrikiskt, ägde rättigheterna till vissa filmer. Utan deras tillstånd fanns dessa filmer tillgängliga för streaming och nedladdning på webbplatsen kino.to. Företagen begärde att det skulle utfärdas ett föreläggande mot UPC Telekabel Wien (UPC), en internetleverantör etablerad i Österrike, genom vilket UPC skulle åläggas att hindra sina kunders tillgång till webbplatsen.

Läs mer

Europaparlamentet röstar för förslaget till ny dataskyddsförordning

Den 12 mars 2014 röstade Europaparlamentet med en överväldigande majoritet för förslaget till ny dataskyddsförordning. Lagstiftningsprocessen har, inte minst efter avslöjandet att amerikanska NSA spionerar på EU-medborgare, följts med stort intresse även utanför EU. Förslaget är tänkt att få direkt effekt i EU och ersätter all tidigare lagstiftning i samtliga medlemsstater, dvs. även den svenska personuppgiftslagen (PUL).

Läs mer

HD-dom om grundläggande aktiebolagsrättsliga principer

Högsta Domstolen har nyligen avgjort ett mål som aktualiserar flera grundläggande aktiebolagsrättsliga principer. I målet (T 2938-12) uttalar sig Högsta Domstolen om likhetsprincipen i 4 kap. 1 § aktiebolagslagen (ABL) och om den likabehandlingsprincip som kommer till uttryck i de s.k. aktiebolagsrättsliga generalklausulerna (7 kap. 41 § och 8 kap. 47 § ABL). I HDs avgörande sätts dessa principer i relation till en annan grundläggande aktiebolagsrättslig princip – rätten att frivilligt likvidera ett bolag (25 kap. 1 § ABL).

Läs mer

EU-domstolen ger besked om länkning

Rättsläget rörande länkning har länge varit oklart. I ett färskt avgörande från EU-domstolen klargörs huruvida viss form av länkning innebär ett upphovsrättsligt förfogande som faller in under ensamrätten. Företaget Retriever tillhandahöll på en webbsida länkar till upphovsrättsligt skyddade artiklar publicerade på Göteborgs-Postens webbsida. De fyra journalisterna som skrivit artiklarna stämde Retriever och menade att bolaget gjorde intrång i deras ensamrätt.

Läs mer

Förstärkt skydd för företagshemligheter

I en lagrådsremiss från december 2013 föreslår regeringen att lagen om företagshemligheter kompletteras med en ny bestämmelse om straff för olovligt utnyttjande eller röjande av företagshemlighet. Straffansvaret ska omfatta anställda och personer med motsvarande insyn i en näringsidkares verksamhet.

Läs mer

#3

Efterfrågad skiljeman och advokaternas advokat

Frank-medarbetaren Christer Danielsson har för andra året i rad rankats som en av Europas sextio mest efterfrågade skiljemän av rankinginstitutet Chambers. Samtidigt har Christer, i en omröstning anordnad av tidskriften Legally Yours, röstats fram som den advokat andra affärsadvokater helst skulle anlita själva.

Nya medarbetare

140224_untitled_1DX_4088-Edit_preview-X3

Caroline Wennerstein är Franks senaste medarbetare, nyutexaminerad från Uppsala Universitet.

Kontakta oss

Har du synpunkter eller kommentarer på nyhetsbrevet? Eller vill du komma i kontakt med oss av annan anledning? Besök vår hemsida för mer information.

 

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår