Licensiering av upphovsrätten förenklas

Den 1 november 2013 trädde nya bestämmelser i upphovsrättslagen i kraft som bland annat innebär att det nu blir enklare för upphovsmän och användare att ingå avtal om användning av upphovsrättskyddat material som till exempel musik, litteratur och tv-program.

I takt med den tekniska utvecklingen har behovet av licenslösningar för att hantera rättighetsklareringen ökat. Genom ändringar i upphovsrättslagen utvidgas därför möjligheterna för företag, myndigheter och organisationer att ingå avtal med organisationer som företräder flertalet upphovsmän (t.ex. Copyswede) och på så sätt få rätt att använda verk även av upphovsmän som inte tillhör organisationen (genom s.k. avtalslicens).

Genom införandet av en ny, generell avtalslicens ges parterna möjlighet att själva identifiera situationer där individuella avtal inte är en framkomlig väg. Den generella avtalslicensen är tänkt att omfatta situationer som tidigare inte omfattades av upphovsrättslagens bestämmelser om avtalslicens, exempelvis massutnyttjanden där det i förväg inte är möjligt att identifiera verken man vill utnyttja. Den generella avtalslicensen kommer även att möjliggöra för bland annat tv-operatörer att tillgängliggöra program genom så kallade Catch up-tjänster.

De nya reglerna innebär även att befintliga avtalslicenser utvidgas. Radio- och tv-företag ges bland annat utökade möjligheter att göra sina program tillgängliga genom så kallade On Demand-tjänster via internet. För bibliotek och arkiv utvidgas avtalslicensen i flera avseenden för att underlätta för allmänheten att få tillgång till upphovsrättsskyddat material, exempelvis ska bibliotek kunna digitalisera sina samlingar och göra dessa tillgängliga via t.ex. internet.

Marknadens parter har länge efterfrågat regler som förenklar rättighetsklareringen och framförallt införandet av en generell avtalslicens skapar förutsättningar för ändamålsenliga licenslösningar i den nya digitala miljön.

Tillbaka till Frankly #2

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår