Skärpta regler på penningtvättsområdet

EU-kommissionen har i februari i år antagit ett förslag för att skärpa gällande regler om bekämpning av penningtvätt och om överföringar av medel. Förslaget består dels av ett utkast till ett nytt direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, dels ett utkast till en ny förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel så att överföringarna kan spåras.

Bakgrunden till förslaget är att hotbilden i samband med penningtvätt och finansiering av terrorism förändras kontinuerligt och det krävs därför att reglerna anpassas till utvecklingen. Syftet med förslaget är att skapa tydligare och mer konsekventa regler som skärper vaksamheten bland banker, jurister, revisorer samt andra branscher som till exempel spelbranschen och branschen för olika typer av betaltjänster.

Enligt utkastet till det nya direktivet ska det nu gällande direktivets tillämpningsområde utvidgas till att omfatta nya hot och svagheter genom bland annat en bredare täckning av spelbranschen. Således ska i stort sett alla typer av speltjänster, inte bara kasinon, omfattas. Effekten blir att spelbolag ska kontrollera identiteten på den som spelar för minst 2 000 euro eller sätter in beloppet på sitt spelkonto. Detta får konsekvenser även för de svenska spelbolagen. När Sverige under 2009 införde dagens regler, ifrågasatte Rikspolisstyrelsen om inte även annan spelverksamhet än kasinon borde omfattas av lagen. Enligt Rikspolisstyrelsen fanns det en risk att spelkonton samt verksamheten inom AB Trav och Galopp (ATG) användes för penningtvätt. Regeringen lade inte då fram något förslag om att all spelverksamhet skulle omfattas, men när EU-kommissionen nu vill utvidga kontrollen av penningtvätt kommer regeringen att behöva ta upp frågan på nytt.

EU-kommissionen vill även skärpa kontrollen över kontanthandeln. Enligt förslaget ska kravet på kundkontroll, uppgiftsregistrering, interna kontroller och anmälan av misstänkta transaktioner omfatta alla personer som handlar med varor mot kontantbetalning om 7 500 euro eller mer, till skillnad från det nuvarande tröskelvärdet om 15 000 euro. Förslaget innebär en minimireglering och det står således EU-länderna fritt att besluta om ett lägre tröskelvärde.

Mer information finns på EU-kommissionens hemsida: http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm

Tillbaka till Frankly #1

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår