Publicering av foto på Blocket

Hovrätten har i en dom (FT 9986-12) fastställt att Blocket har rätt att använda foton som läggs upp i annonser på Blocket. En man hade på Blockets hemsida skapat en annons som bland annat innehöll ett foto. Blocket använde sedan fotot i en så kallad bannerannons.

Tingsrätten fann att Blocket inte olovligen hade utnyttjat fotot eftersom avtalsvillkoren innehöll ett villkor om att alla bilder överläts till Blocket och det aktuella avtalsvillkoret inte kunde anses oskäligt. Enligt tingsrätten framgick det av ordalydelsen i avtalsvillkoret, som fick anses vara klar och tydlig, att mannen överlåtit sin upphovsrätt till Blocket. Tingsrätten poängterade även att en konsument kan välja att annonsera utan bild om personen inte vill att rätten till bilden övergår till Blocket.

Tingsrätten fann även att Blocket inte hade kränkt mannens ideella rätt genom att vid publiceringen inte ange hans namn i anknytning till fotot eftersom det inte ansågs följa av god sed att så skulle ske. Inte heller ansåg tingsrätten att Blocket hade gjort sig skyldigt till något avtalsbrott.

Tingsrätten ogillade således mannens talan i dess helhet. Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten och fastställde tingsrättens dom.

Tillbaka till Frankly #1

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår