Kortare uppsägningstid för konsumentabonnemang

I syfte att göra det lättare för konsumenter att byta abonnemang för tv, bredband och mobiltelefoni har regeringen föreslagit att uppsägningstiden för sådana konsumentabonnemang ska begränsas till en månad.

I dag är en uppsägningstid på tre månader det vanligast förekommande inom telekomsektorn. Förslaget är en del i ett åtgärdspaket för att öka rörligheten på marknaden, främja konkurrensen och öka kundnöjdheten. Redan i dag är kunderna inom telekomsektorn generellt sätt nöjda, men enligt en rapport från Post- och Telestyrelsen (PTS) har den positiva utvecklingen stannat av och försämrats något de senaste två åren. Övriga åtgärder som föreslås är att den maximalt tillåtna avtalstiden för konsumentabonnemang sänks från 24 månader till 12 eller 6 månader samt en begränsning av möjligheten till leverantörslåsta telefoner.

Förslaget föreslås gälla från den 1 april 2014. Om förslaget träder i kraft kan det komma att analogivis få effekt även för andra typer av konsumentabonnemang.

Tillbaka till Frankly #1

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår