Frankly #1

Du läser det första numret av Frankly. Här kommer du att bland annat få ta del av intressanta och aktuella nyheter och artiklar inom våra specialistområden. Väl mött!


Konkurrerande skadeorsaker

Högsta domstolen har slagit fast att den utomobligatoriska skadeståndsrättens principer om konkurrerande skadeorsaker ska tillämpas också i fråga om skadestånd i kontraktsförhållanden. Domstolen har därefter lagt dessa principer till grund för tolkning av en bestämmelse om dröjsmålsvite.

Läs mer

Villkor om tredjelandsöverföring i offentlig upphandling

Kammarrätten i Stockholm har i en nyligen meddelad dom tagit ställning till möjligheten för upphandlande myndigheter att ställa krav på att den anbudsgivare som vinner upphandlingen inte ska överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Läs mer

Skärpta regler på penningtvättsområdet

EU-kommissionen har i februari i år antagit ett förslag för att skärpa gällande regler om bekämpning av penningtvätt och om överföringar av medel. Förslaget består dels av ett utkast till ett nytt direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism, dels ett utkast till en ny förordning om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel så att överföringarna kan spåras.

Läs mer

Culpa in contrahendo

Högsta domstolen har i ett färskt avgörande uttalat sig om principerna för culpa in contrahendo på ett sätt som kan upplevas som en utvidgning. Som exempel nämns att ersättning kan utgå för förluster på grund av att en säljare avböjt att träffa ett fördelaktigt avtal med annan.

Läs mer

Kortare uppsägningstid för konsumentabonnemang

I syfte att göra det lättare för konsumenter att byta abonnemang för tv, bredband och mobiltelefoni har regeringen föreslagit att uppsägningstiden för sådana konsumentabonnemang ska begränsas till en månad.

Läs mer

Publicering av foto på Blocket

Hovrätten har i en dom (FT 9986-12) fastställt att Blocket har rätt att använda foton som läggs upp i annonser på Blocket. En man hade på Blockets hemsida skapat en annons som bland annat innehöll ett foto. Blocket använde sedan fotot i en så kallad bannerannons.

Läs mer

#1

Bild34

Frukostseminarier

Under några tillfällen per år bjuder vi in till frukostseminarier. Aktuella och intressanta ämnen kommer att avhandlas tillsammans med kunniga och inspirerande föredragshållare.

Frank-delägare bland Europas 60 mest anlitade skiljemän

Frank-delägaren Christer Danielsson har av det internationella rankinginstitutet Chambers utsetts som en av de 60 mest anlitade skiljemännen i Europa.

Läs mer

chambersglobal

Nya medarbetare

johanna_web

Vår senaste rekrytering, Johanna Björklund, är nyutexaminerad och har studerat vid Stockholms Universitet.

Kontakta oss

Har du synpunkter eller kommentarer på nyhetsbrevet? Eller vill du komma i kontakt med oss av annan anledning? Besök vår hemsida för mer information.

 

Prenumerera på Frankly

Frankly ges ut en gång i månaden till dig som vill veta mer om vad som händer på Frank
och innehåller även artiklar om regler och lagar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att ge dig en bättre upplevelse. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Genom att använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies här. Jag förstår